הקפאת משכנתא לאומי

לאומי יאפשר הקפאת החזרי "הקרן" במשכנתאות לתקופה של שנתיים
לאור התארכות המשבר הכלכלי הבנק יאפשר החל מאוגוסט להקפיא את תשלומי קרן המשכנתא עד שנתיים בתקופה זו, ישלמו הלקוחות את הריבית על המשכנתא בלבד

הקפאת משכנתא לאומי לתקופה של שנתיים

מדובר בהקפאה של התשלומים על הקרן בלבד, כאשר בתקופה זו הלווה ימשיך לשלם את הריבית; הבנק יאפשר במקביל גם שימוש במתווה של בנק ישראל שמקפיא גם תשלומי ריבית – אולם לתקופה של עד חצי שנה בלבד
בנק לאומי לא ממתין למתווה הארכת הקפאת ההלוואות של בנק ישראל: הבנק הודיע היום (א') כי יאפשר ללקוחותיו להקפיא את תשלומי המשכנתא החל מחודש אוגוסט לתקופה של עד שנתיים. יחד עם זאת, במסגרת ההצעה של לאומי הלווים ימשיכו לשלם את הריבית על המשכנתא בתקופת ההקפאה, ותשלום הקרן יוקפא.

לעומת זאת, במתווה של בנק ישראל (שנותר עדיין פעיל בלאומי) ניתן לבקש הקפאה של מלוא התשלום (קרן וריבית), אולם לתקופה של עד חצי שנה בלבד. בימים אלה בוחנים בבנק ישראל את האפשרות להאריך את מתווה הקפאת ההלוואות. נציין כי בשנים הראשונות לנטילת המשכנתה, עיקר התשלום החודשי הוא הריבית, ולכן ההצעה של לאומי משמעותית יותר למי שאינו נמצא בתחילת הדרך של פירעון ההלוואה.

במסגרת התוכנית החדשה, בתום תקופת ההקפאה תשלומי הקרן ייפרסו על פני תקופת המשכנתא הנותרת. היות והדבר צפוי להביא לעלייה משמעותית בתשלום החודשי, הרי שבלאומי יאפשרו באותה נקודה גם למחזר את המשכנתא ולקחת משכנתא חדשה לתקופה ארוכה יותר. עוד מציינים בלאומי כי המסלול החדש יהיה פתוח גם בפני לקוחות שכבר היום נמצאים במצב של הקפאת משכנתה במסגרת המתווה של בנק ישראל. כאמור, ניתן לבקש את ההקפאה לתקופה של עד שנתיים, אולם ניתן יהיה להפסיק את ההקפאה בכל שלב ללא תשלום קנס במידה והלווה יתאושש ולא יהיה זקוק להקלה. נציין כי ככל הידוע, לאומי לא צפוי לבצע הפרשות חשבונאיות בגין משכנתאות שייכנסו להקפאה במתווה שהוא מציע.

בבנק לאומי צופים כי פגיעת הקורונה תימשך תקופה ארוכה: היום הודיע הבנק כי הוא מאריך ומשנה את התנאים להקפאה הזמנית של החזרי המשכנתאות על ידי לקוחותיו. במסגרת זו מסר הבנק, שבניהולו של חנן פרידמן, כי "לאור התארכות המשבר הכלכלי" הבנק "יאפשר החל מאוגוסט להקפיא את תשלומי קרן המשכנתא עד שנתיים" כאשר "בתקופה זו, ישלמו הלקוחות את הריבית על המשכנתא בלבד".

"התוכנית החדשה גובשה לאור ההערכות העדכניות בממשלה ובמשק, לפיהן היציאה מהמשבר הכלכלי בארץ צפויה להיות איטית יותר מכפי שהעריכו בתחילת התפרצות הוירוס בישראל. הערכות אלה גברו באחרונה עקב התפרצות הגל השני של תחלואה בקורונה בישראל, החזרת המגבלות על עסקים והירידה האיטית מהצפוי במספר המובטלים והמצויים בחל"ת", מסבירים בבנק לאומי. בבנק שבניהולו של חנן פרידמן מעריכים כי התוכנית החדשה תמנע מאלפי משקי בית כניסה לפיגור בהחזרי המשכנתא ותאפשר להם לחזור ולשלם את המשכנתא באופן סדיר ככל שהמשק יתאושש.

טל בר אל, ראש מערך משכנתאות בלאומי אמר: "למרות התפרצות הגל השני של התחלואה בישראל, קצב לקיחת המשכנתאות ופתיחת בקשות חדשות למשכנתא בימים הראשונים של חודש יולי אינו שונה מזה שראינו בחודש יוני, והדבר צפוי להתבטא בנתוני לקיחת המשכנתאות של יולי-אוגוסט. עם זאת, אין ספק שרמת אי הודאות בכל המשק עלתה, וכך גם בשוק המשכנתאות. ברור שלפני כולנו עומדת תקופה לא פשוטה, וכי לצלוח אותה יהיה צורך במתן פתרונות לצרכי השעה המשתנים, כפי שאנו בלאומי מנסים לעשות מתחילת המשבר, וגם כעת".

בלאומי מסבירים גם כי היקף המשכנתאות שנלקחו במסגרת מחיר למשתכן במחצית הראשונה של 2020 צפוי להסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל – כ-16.5% מכלל המשכנתאות, לעומת 763 מיליון שקל (11.8% מהמשכנתאות) במחצית המקבילה ב-2019.

בר אל מוסיף בהקשר הזה כי "הגידול המשמעותי בפעילות מחיר למשתכן במחצית הראשונה של השנה נובע מהבשלה טבעית של פרויקטים, אך קיבל דחיפה נוספת עקב משבר הקורונה, בעיקר בחודשים מארס-אפריל, כשזוכים בפרויקטים, שחששו לאבד את העסקות, ביקשו להבטיח את ההטבה הגלומה בזכייה ולכן חתמו על חוזים, הקדימו תשלומים והחלו לשלם משכנתא. אני מעריך שהמגמה הזו תימשך במחצית השנייה לאור ההטבה הכלכלית שמתלווה לעסקות מחיר למשתכן.

"פלח שוק נוסף שצפוי להזרים ביקושים למשכנתאות במחצית השנייה של השנה, להערכתי, הוא הישראלים החוזרים. מגמת החזרה של ישראלים מחו"ל על רקע משבר הקורונה מורגשת היטב בשוק, ולצידה פעילה אוכלוסייה נוספת – העולים החדשים ותושבי החוץ, שטרם החליטו סופית אם לעלות לארץ, אבל קונים 'ליתר ביטחון'. קבוצה שלישית שנוכחותה עדיין לא מורגשת ביתר שאת היא אוכלוסיית המשקיעים, שלהערכתנו צפויה לחזור לשוק הנדל"ן לאור האירועים בשוקי ההון בחודשים האחרונים".

הדחייה כאמור בהחזרים, שתבוא לידי ביטוי בהגדלת החזרים בעתיד ולאחר תום תקופת ההקלה, תבוא במקום הקלה נוכחית שאיפשר הבנק ללקוחותיו ושבמסגרתה הוא מאפשר ללקוחותיו להקפיא את ההחזרים על המשכנתא, ללא עמלות, לתקופה של עד 6 חודשים, כולל על תשלומי הריבית ולא רק על תשלומי הקרן. עתה, כך הודיע היום הבנק, הוא יאפשר ללקוחות להמשיך ב"גרייס החלקי" על תשלומי הקרן בלבד למשך תקופה ארוכה.

בבנק מבהירים כי "במקביל לתוכנית החדשה להקפאת תשלומי הקרן עד שנתיים, ימשיך לפעול המסלול הקיים המאפשר להקפיא את כל תשלומי המשכנתא (קרן וריבית) לתקופה של עד 6 חודשים, באמצעות מילוי טופס דיגיטלי באתר הבנק".

בבנק מסבירים כי מטרת המהלך היא "לאפשר למשקי הבית פסק זמן ארוך להיערכות ולהתאוששות ולמנוע כניסה לפיגור בתשלומי המשכנתא" כאשר ",התוכנית תוצע לבעלי משכנתאות, כולל בתום תקופת ההקפאה עבור מי שכבר ביצעו הקפאה של תשלומי הקרן והריבית עד 6 חודשים, וכן לנוטלי משכנתאות חדשות". עוד פירטו בבנק כי "ההקפאה" החדשה תינתן עד להודעה חדשה, "בפטור מלא מעמלה".

בבנק מתייחסים גם ליום שאחרי תום תקופת הגרייס החלקי כאמור, באומרם כי "בתום תקופת ההקפאה, תשלומי הקרן ייפרסו על פני תקופת המשכנתא הנותרת. לקוחות שירצו בכך יוכלו לבחון אפשרות למחזר את המשכנתא ולקחת משכנתא חדשה לתקופה ארוכה יותר". כלומר, למהלך יש עלות מבחינת הלווה בדמות התשלומים שנדחו והריבית שתיצבר בגינם.

עוד נמסר מלאומי כי בבנק מעריכים כי "היקף לקיחת המשכנתאות החדשות בחודש יוני בכל הבנקים הסתכם בלמעלה מ-6 מיליארד שקל. מדובר בהיקפים שמתקרבים כבר לקצב לקיחת המשכנתאות ערב פרוץ משבר הקורונה (6.4 מיליארד שקל בחודשים ינואר-פברואר), ובעלייה לעומת נתוני מאי, שעמדו על כ-5.2 מיליארד שקל".

הקפאת משכנתא לאומי

נזכיר כי בתחילת מאי פרסם בנק ישראל מתווה גורף שסוכם עם המערכת הבנקאית לעניין "דחיית תשלומי הלוואות כסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה". באותו פרסום קבע הבנק המרכזי כי "ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31 ביולי הקרוב", כאשר בהקשר זה נקבע כי הדחייה המקסימלית תחת כללי המתווה, ומבלי שזה יוגדר כהסדר מחדש, היא חצי שנה. עוד נקבע באותו מתווה כי במשכנתאות "הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה".

מקור: https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3839258,00.html https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335456 https://www.themarker.com/markets/1.8988337 https://www.mako.co.il/finances-real-estate/Article-7ff58239d924371026.htm

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *