סוגי הלוואות

לקיחת משכנתא יכולה להיות תהליך מאוד מרתיע. סקירה קצרה זו מציגה סקירה תמציתית של סוגי המשכנתאות השונים המוצעים על ידי הבנקים למשכנתאות בישראל, וכן מתן מידע רב לרוכשי הדירות, אשר יקל על התהליך ויפשט אותו. בואו נעבור כל סוג של הלוואה:

הלוואה בריבית קבועה, שקלית, צמודה למדד – מדובר בהלוואה שיקלית הניתנת לביטול במשך 5-30 שנים. בדרך כלל, בעוד שהריבית נותרה קבועה לכל אורך ההלוואה, הבנק מתאים את יתרת הסכום שנותרו לכם על בסיס רמות האינפלציה הרשמיות של בנק ישראל. הנה דוגמה: נניח שאתם לוקחים הלוואה בסך 100,000 ש"ח לתקופה של 20 שנה בשיעור קבוע של 5%. התשלום החודשי הקבוע של הקרן והריבית יהיה 659.96 ₪. כל עוד האינפלציה היא 0%. אחרי השנה הראשונה, הייתם משלמים כמעט 3,000 שקל. עכשיו, אם האינפלציה הייתה 5% באותה שנה ראשונה, יתרתכם תסתגל ל -101,863 ש"ח והתשלום החודשי שלכם יותאם מחדש ל -692.95 ש"ח. קיימים עונשים מראש קיים עבור פירעון מוקדם של הלוואה זו. עם זאת, עונשי תשלום מראש חלים רק אם הריבית בשוק בזמן פירעון מוקדם הם גבוהים יותר מאשר הריבית על המשכנתא שלכם -יתרת ההלוואה העיקרית של ההלוואה מותאמת באופן שוטף עם תנודות בשער החליפין שקל / דולר (או שקל / סטרלינג).

ריבית משנית-שיעור צף, שקלי, לא צמוד – הלוואה זו נקובה בשקלים וניתן גם לפרוס אותה במשך 5-30 שנה. הריבית נקבעת על ידי לקיחת ריבית של בנק ישראל וחיסכון בחלק מהפרשי הקבוע. היתרה העיקרית של הלוואה זו אינה מותאמת לפי אינפלציה או שער חליפין כלשהו. אין קנסות עונשין מראש על הלוואה זו. לכל בנק למשכנתאות בישראל יש גרסה משלו של הלוואה זו. בדרך כלל היא נקובה בשקל, צמודה למדד המחירים לצרכן ויש לה שיעור קבוע למספר מסוים של שנים. בהתאם לתנאי הגדרת ההלוואה, הריבית מותאמת כל 1, 3, 5 או 10 שנים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *