בנק טפחות משכנתא

מחפשים בנק טפחות משכנתא? בנק טפחות מציע מספר משכנתאות אשר יכולות להתאים לצרכים שלכם. להלן סוגי המשכנתאות שהבנק מציע

משכנתא פנסיונית
המשכנתא הפנסיונית מאפשרת להגדיל את ההכנסה או לממן הוצאה חד פעמית בתנאים המותאמים לבני הגיל השלישי
היציאה לפנסיה מביאה לרוב לירידה בהכנסה החודשית. במקביל, הוצאות המחייה נותרות גבוהות ואף מתעוררים צרכים חדשים כמו עזרה לילדים, מימון הוצאה חד פעמית או מעבר לדיור מוגן ועוד. בעולם קיימת "משכנתה הפוכה". לנו יש פתרון אחר – משכנתה פנסיונית, המאפשרת לשמור על רמת החיים אליה הורגלתם.

מהי משכנתא פנסיונית?
משכנתא פנסיונית מאפשרת קבלת הלוואה כנגד שיעבוד נכס קיים, תוך דחיית ההחזר החודשי על המשכנתא לתקופה ארוכה. כך אפשר ליהנות מרווחה כלכלית באמצעות שימוש בנכס שלכם.

יתרונות המשכנתא הפנסיונית
ניתן להשתמש בכספי המשכנתא למימוש מגוון צרכים: שמירה על רמת חיים, סיוע לילדים, מימון הוצאה חד פעמית, סגירת התחייבויות, מימון מעבר לדיור מוגן או לכל מטרה אחרת לפי בחירתכם
הבעלות על הנכס נשארת בידכם, ואפשר להמשיך להתגורר בבית שלכם
ניתן לדחות את ההחזר החודשי בגין המשכנתא לתקופה ארוכה (עד 15 שנה, לבחירתכם)

איך מקבלים את הכסף?
הבנק מציעים מגוון מסלולים, המאפשרים גמישות והתאמה מלאה לצרכים שלכם:

תוספת חודשית קבועה להכנסה – מסלול בלעדי למזרחי-טפחות, המאפשר לכם לקבל מידי חודש סכום קבוע לחשבון העו"ש. סכום זה יהווה תוספת להכנסה, וניתן להשתמש בו לצרכים השוטפים.
תוספת חודשית גמישה להכנסה – מסלול בלעדי למזרחי-טפחות. מסלול זה מאפשר לקבל תוספת חודשית גמישה להכנסה, וכך לשדרג את איכות החיים. התוספת החודשית המקסימלית תוגדר מראש והשימוש בכסף יתבצע באמצעות כרטיס חיוב ייעודי. אם בחודש מסוים נותרה יתרה שלא נוצלה, היא תיצבר לשימוש בחודש הבא. הצבירה מתאפסת כל שנה, ובשנה שאחריה מתחילה צבירה חדשה.
קבלת כל ההלוואה בסכום חד פעמי – מסלול המתאים למימון הוצאה חד פעמית גדולה, סגירת התחייבויות, או למימון מעבר לדיור מוגן.
ניתן לשלב בין המסלולים – תוספת חודשית להכנסה (קבועה או גמישה) בשילוב הלוואה בסכום חד פעמי. שילוב זה מתאים כשמתעורר צורך גם במימון הוצאה חד פעמית וגם בתוספת להכנסה החודשית.

איך מחזירים את ההלוואה?
המשכנתא הפנסיונית ניתנת לתקופה ארוכה של עד 30 שנה.
מגדירים מראש תקופה ראשונית (עד 15 שנה), בה תבחרו באחד מהשניים:
להחזיר סכום מופחת של הריבית בלבד (בתקופה זו סכום קרן ההלוואה לא יפחת).
לדחות את התשלומים ולא להחזיר כלל תשלום על חשבון ההלוואה. בתקופת דחייה זו, הריבית שלא שולמה תיצבר ותצבור ריבית דריבית.
בתום תקופת התשלום המופחת או דחיית התשלומים, תיפרע יתרת ההלוואה (כולל ריבית נידחית וריבית דריבית, אם קיימות) באחד מהמסלולים שנבחרו מראש:
תשלומים חודשיים שוטפים למשך יתרת תקופת ההלוואה (תקופת ההלוואה, כולל תקופת דחיית התשלומים הראשונה, לא תעלה על 30 שנה)
החזר חד פעמי של יתרת ההלוואה (הלוואת "בלון")


משכנתא צמודה בריבית קבועה
משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה וידועה מראש. המשכנתא כדאית כשהריבית במשק נמוכה יחסית
המשכנתא המתאימה במיוחד לרוכשי דירות החוששים מעליית הריבית ומעוניינים לצמצם סיכון עליית ריבית.

יתרונות המשכנתא
ריבית קבועה המאפשרת תשלום חודשי קבוע (עליו מתווספים הפרשי הצמדה). ההחזר החודשי אינו מושפע משינויים בריבית על פני תקופת ההלוואה
הצמדה למדד – מתאימה לשינויים בהכנסות בארץ

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה
משכנתא בריבית קבועה וידועה מראש שאינה משתנה במשך תקופת ההלוואה
משכנתא המקנה תחושת יציבות וביטחון לגבי ההחזרים החודשיים, שאינם מושפעים משיעורי האינפלציה או משינויים בריבית.

יתרונות המשכנתא
ההחזרים החודשיים קבועים וידועים מראש
תשלום חודשי לפי בחירתך: החזר קבוע (לפי לוח שפיצר) או החזר יורד לאורך תקופת ההלוואה (לפי לוח קרן שווה)


משכנתא בהרכב מנצח: שילוב מסלולי הצמדה
משכנתא הכוללת מספר מסלולי הצמדה ומאפשרת ליהנות מהיתרונות של כל מסלול ולפזר סיכונים
רוצה לדעת עוד

מתאימה ללווים המתכוונים לפרוע חלק מההלוואה לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה.

המשכנתא כוללת מספר מסלולי הצמדה:
​צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה או משתנה
לא צמוד – בריבית קבועה או משתנה
מסלול צמוד לשער הדולר/אירו ומתנהל לפי נוסחה המבוססת על ריבית הלייבור


משכנתא לא צמודה בריבית משתנה על בסיס תשואת אג"ח
משכנתא המתאימה לרוכשי דירה המעריכים כי שיעורי הריבית על המשכנתאות גבוהים יחסית או ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה לפני מועד הפירעון המקורי
יתרונות המשכנתא
שיעור ריבית נמוך יחסית להלוואה ארוכת טווח – שיעור הריבית נקבע לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית לתקופת ההלוואה
החזר חודשי התחלתי נמוך – ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך יחסית
"שנת שבתון" – במסלולים בעלי תקופת עדכון ארוכה (כל 7 שנים ומעלה), ניתנת לך אפשרות לקחת "שנה חופש" מתשלומי המשכנתא או מחלקם
בעת פירעון מוקדם (לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה), בחודש עדכון הריבית, לא מחויבים בעמלת היוון הפרשי ריבית (עמלה זו היא המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם) ובעמלת הודעה מוקדמת
סיכוי לירידת ריבית– כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.

מנגנון הגנה לשעת חרום: בשעת חרום, בה מתייקרות עלויות הגיוס של הבנקים בישראל במגזר שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד/שער אחר, יהיה הבנק רשאי לקבוע "מנגנון הגנה לשעת חרום" לצורך קביעת הריבית.


משכנתא צמודה בריבית משתנה על בסיס תשואת אג"ח

משכנתא המתאימה ללווים המעריכים שהריבית על המשכנתא גבוהה ומתכננים פירעון מוקדם של ההלוואה
רוצה לדעת עוד

יתרונות המשכנתא
מגוון תקופות עידכון ריבית – אפשר לבחור מראש את התקופה הנוחה לך: 1, 2.5, 5, 7 או 10 שנים
ריבית נמוכה יחסית להלוואה ארוכת טווח – נקבעת לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית
פירעון מוקדם במועדי שינוי הריבית אינו מחויב בעמלת היוון הפרשי ריבית (המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם) ובעמלת הודעה מוקדמת
סיכוי לירידת ריבית – כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם
החזר חודשי התחלתי נמוך – ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית, ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך
"שנת שבתון" – במסלולים בעלי תקופת עדכון ארוכה (כל 7 או 10 שנים) ניתן לקחת "שנה חופש" מתשלומי המשכנתא או מחלקם

מנגנון הגנה לשעת חרום: בשעת חרום, בה תחול התייקרות קיצונית בעלויות הגיוס של הבנקים בישראל במגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, יהיה הבנק רשאי לקבוע "מנגנון הגנה לשעת חרום" לצורך קביעת הריבית, הכל כפי שיפורט במסמכי ההלוואה.

משכנתא גשר לדירה
הלוואה שמעניקה מימון ביניים לרכישת דירה חדשה עד למכירת הדירה הנוכחית
יתרונות המשכנתא
מאפשרת לרכוש דירה עוד לפני מכירת הדירה הנוכחית
מסלולי החזר מגוונים, מאפשרים לקחת הלוואה ללא החזר חודשי שוטף או בהחזר של הריבית בלבד, במבחר מגזרי הצמדה
אפשר להחזיר את ההלוואה לפני מועד הפירעון החוזי, ללא תשלום המרכיבים העיקריים של עמלת פירעון מוקדם (היוון הפרשי ריבית והודעה מוקדמת)


משכנתא בקצב שלך
משלמים כמה שיכולים בקצב שיכולים. מתאימה ללקוחות שצריכים משכנתא ומעוניינים בהחזר חודשי גמיש
יתרונות המשכנתא

גמישות: אפשר לקבוע מראש לוח תשלומים גמיש עם החזר חודשי משתנה במחצית הראשונה של תקופת המשכנתא, תוך התאמת גובה ההחזר החודשי לצרכים וליכולת בהווה ובעתיד
כך לדוגמא, אפשר להתחיל עם החזר חודשי נמוך לתקופה מוגדרת ולהגדילו בהדרגה על פני תקופות זמן שונות, או להיפך, כפי שיתוכנן מראש (לפני ביצוע המשכנתא)!
מגוון מסלולים: ניתן לבצע את כל ההלוואה במסלול זה, או לשלב בו רק חלק מסכום ההלוואה והיתרה במסלולי משכנתא אחרים מתוך מגוון המסלולים המוצעים בבנק
הריבית קבועה וידועה מראש: מקנה תחושת ביטחון והגנה מפני עליות עתידיות בריבית


משכנתא בהחזר חודשי יורד
התשלומים במשכנתא זו פוחתים והולכים מידי חודש. המשכנתא מתאימה לרוכשי דירה שמעוניינים לסיים בהקדם את התשלומים בגין המשכנתא ולהגדיל את ההכנסה הפנויה בעתיד
רוצה לדעת עוד

במשכנתא זו, התשלום החודשי (לפני הצמדה אם קיימת) מחושב לפי לוח "קרן שווה", בו כל תשלום כולל סכום קבוע על חשבון קרן ההלוואה ותשלום יורד על חשבון הריבית.

יתרונות המשכנתא
תשלום חודשי יורד מקטין את הדאגה לגבי עמידה בהחזרי המשכנתא
סה"כ התשלומים שישולמו על חשבון הריבית, בכל תקופת ההלוואה, נמוכים משמעותית מתשלומי הריבית בפירעון המחושב לפי תשלום חודשי קבוע
ריבית קבועה המקנה תחושת יציבות ובטחון


הלוואת בלון
הלוואה המתאימה לרוכשי דירות שאמצעי המימון שלהם "סגור" זמנית בחיסכון או פיקדון וכד', וזקוקים להלוואה לתקופת ביניים עד לשחרור הכספים
יתרונות ההלוואה
מספקת מימון ביניים עד לשחרור הכספים
פירעון נוח המותאם לאפשרויותיך
ריבית קבועה ונמוכה: ההלוואה היא בריבית קבועה אשר לרוב נמוכה מהריבית להלוואות לתקופות ארוכות

קיימים 2 סוגי הלוואת בלון:

הלוואת בלון מלא: הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה נפרעים בתשלום אחד בתום תקופה. ההלוואה מוצעת לתקופה של 1-2 שנים.

הלוואת בלון חלקי: הריבית משולמת בתשלומים חודשיים והקרן נפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. ההלוואה מוצעת לתקופה של 2-3 שנים.


משכנתא לא צמודה על בסיס ריבית הפריים
מתאימה ללווים החוששים מאינפלציה גבוהה או מתכוונים לפרוע את ההלוואה (או חלקה) לפני מועד הפירעון החוזי
יתרונות המשכנתא
קרן ההלוואה פוחתת – ההלוואה אינה צמודה, ולכן יתרת ההלוואה פוחתת לאורך חיי ההלוואה ולא מושפעת משיעור האינפלציה
סיכוי לירידת ריבית הפריים – כאשר ריבית בנק ישראל יורדת, יורדת גם הריבית בהלוואה וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.
​ ​פירעון מוקדם – ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת. מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים מראש תאפשר פירעון של ההלוואה ללא תשלום המרכיבים העיקריים ב"עמלת הפרעון המוקדם", למעט מרכיב "עמלת התפעול".


משכנתא עם החזר חודשי מופחת (גרייס)
משכנתא שנועדה להפחית מנטל ההחזרים בתקופה הראשונה להלוואה. מתאימה ללווים שמתקשים זמנית בהחזרי ההלוואה
יתרונות המשכנתא
מאפשרת להפחית או לדחות את ההחזרים החודשיים בתקופה הראשונה להלוואה.
ניתן לדחות את תשלום הקרן (גרייס חלקי) או את מלוא התשלום – קרן וריבית (גרייס מלא).


משכנתא צמודת מט"ח בריבית משתנה
משכנתא הצמודה לשער היציג של האירו או הדולר, בריבית משתנה המתעדכנת אחת ל-3 חודשים

למי מתאימה המשכנתא
לרוכשי דירה שהכנסתם בדולר או אירו
כחלק מתמהיל המשכנתא הכולל הלוואה צמודת מט"ח
ללווים המסוגלים לספוג שינויים בהחזרים עקב שינוי בריבית או בשער המטבע
ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה (או חלקה) לפני מועד פירעונה. פירעון מוקדם פטור מעמלת היוון הפרשי ריבית

סיכונים בהלוואה
ההלוואה מושפעת ממספר גורמי סיכון – השער היציג של המט"ח המתאים, ריבית הליבור המתאימה ומרכיבי נוסחת הריבית, שכל שינוי בהם עשוי לשנות את ההחזר החודשי.

מיחזור משכנתא – הדרך להקל עליכם בתשלומי המשכנתא

מה זה מיחזור משכנתא?

בנק טפחות משכנתא – מיחזור משכנתא

הריבית במשק ירדה? מצבכם הפיננסי השתנה? ריכזנו עבורכם את כל מה שרציתם לדעת על מיחזור משכנתא: למי זה מתאים, מתי משתלם למחזר ואיך עושים זאת


מהו מיחזור הלוואת משכנתא?

מיחזור הלוואת משכנתא הוא תהליך בו הלוואת המשכנתא הישנה מסולקת ומוחלפת במשכנתא חדשה, המציעה תנאים משופרים.

כיוון שהמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, לעיתים חלים מאז שנלקחה שינויים משמעותיים, הן בתנאי השוק והן בהיקף ההכנסות וההוצאות המשפחתיות. מדובר, למשל, בשינוי הריבית במשק, הולדת ילד, קבלת כספי ירושה או מענק ועוד.

גם החלטת בנק ישראל לבטל את המגבלה הנוגעת לחלק המשכנתא במסלול ריבית הפריים כך שיכול לכלול עד שני שליש במסלול ריבית משתנה, ובכלל זה במסלול ריבית הפריים, עשויה להשפיע על ההחלטה למחזר משכנתא.

באמצעות מיחזור הלוואת המשכנתא ניתן לשנות את היקף ההחזרים החודשיים כך שיתאימו בצורה מיטבית לצרכים הפיננסיים העדכניים שלכם. המיחזור כולל שינוי בהרכב מסלולי ההלוואה, בתנאי ההלוואה, במשך ההלוואה ובגובה ההחזר החודשי.מיחזור משכנתא – רק עם המומחים של מזרחי-טפחות

בין אם המשכנתא שלכם נלקחה במזרחי-טפחות ובין בבנק אחר – ניתן לפנות לבנק ולבחון יחד איתם האם תוכלו לחסוך בתשלום הלוואת המשכנתא שלכם.
אם אכן מתברר שמיחזור המשכנתא כדאי, יועצי המשכנתאות ישמחו להמליץ לכם על הלוואה חדשה שתהלום את הצרכים והיכולות שלכם ואת תנאי המשק, וילוו אתכם לאורך כל התהליך.מה בנק מזרחי טפחות מציע:

 • הלוואת משכנתא מותאמת אישית
 • מסגרת אשראי עד 150,000 ש"ח !    
 • שירות לטיפול במסמכי משכנתא
 • אפשרות להקטנת תשלומי המשכנתא
 • מעקב אחר בקשת הלוואת המשכנתא
 • הטבות בניהול חשבון עו"ש


מיחזור משכנתא –  מתי כדאי?

לפני מיחזור המשכנתא מומלץ לבחון את כדאיות המחזור תוך התייחסות לנקודות הבאות:

 • שינויים בפרמטרים כלכליים, כמו שינויים בריבית, בשער הדולר או במדד המחירים לצרכן. לרוב כאשר הריבית במשק יורדת באופן משמעותי יחסית לריבית בהלוואה הקיימת, כדאיות המחזור עולה.
 • עלייה בהכנסות, למשל עלייה ברמת השכר או קבלת סכום כסף גדול, שמאפשרים לקצר את משך התשלומים. כך ניתן להקטין את סך התשלומים ולחסוך סכומים ניכרים.
 • ירידה בהכנסות המכבידה על התשלומים. מחזור משכנתא במצב זה יאפשר הקטנת התשלומים החודשיים במקביל להגדלת פריסתם.
 • היקף העמלות וההוצאות הנלוות למחזור – מרכיב חשוב בבדיקת כדאיות המחזור


מחשבון משכנתא

הבנק מציע לנוחותכם את מחשבון המשכנתא שלנו, כדי שתוכלו בשלב ראשון לבצע חישובים באופן עצמאי ולקבל תמונת מצב נוכחית.
במחשבון תוכלו להזין את סכום הלוואת המשכנתא שנותר, לקבוע תקופה לפריסת התשלומים, ולחשב את סכום ההחזר החודשי בהתאם.
המחשבונים לחישוב ההחזרים החודשיים יסייעו לכם לבדוק את מגוון האפשרויות העומדות בפניכם ולבחור במסלולים המשתלמים ביותר.מהם השלבים במיחזור משכנתא?

 1. הגשת בקשה בטופס דיגיטלי או בסניף הקרוב אליך אובטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-20:00, ימי ו' 08:00-13:00
 2. בדיקת כדאיות מיחזור המשכנתא
 3. בחירת מסלולי הלוואות משכנתא חדשות
 4. בחינת תנאי הלוואת המשכנתא החדשה
 5. קבלת הצעה למיחזור מהמומחים שלנו
 6. לאחר קבלת ההצעה נדרשת חתימה על טפסים. לנוחותכם מוצעת חתימה מרחוק, וזאת לאחר שיחה עם בנקאי בה נבדקת עמידתכם בתנאים הנדרשים למיחזור באופן זה.


מתי כדאי למחזר? – שאלות ותשובות

בנק ישראל יוזם שינוי במשכנתא: מאפשר הגדלת הצמדה לריבית הפריים

החלטת בנק ישראל והמשכנתא שלנו: שאלות ותשובות


בנק ישראל הסיר את המגבלות שהטיל בשנת 2011 על תמהיל המשכנתא, ומאפשר לקחת הלוואה שעד שני שליש ממנה בריבית משתנה, ובכלל זה ברכיב ריבית הפריים (שעד היום הוגבל עד לשליש מההלוואה). על-פי הודעת בנק ישראל, לפחות שליש מההלוואה יהיה בריבית קבועה.


שאלות ותשובות מהמומחים של טפחות

רעייתי ואני לקחנו משכנתא מהבנק לפני 5 שנים. האם הצעד של בנק ישראל רלבנטי לנו, ויכול לסייע לנו בהפחתת ההחזר החודשי?כדי לדעת אם החלטת בנק ישראל משפיעה על המשכנתא שלכם ובאיזה אופן, מומלץ לפנות לבנק לאחר שהחלטת בנק ישראל תיכנס לתוקף. המומחים שלהםיערכו עבורכם סימולציה שתאפשר לכם לדעת אם כדאי לכם למחזר את המשכנתא הקיימת, ואם כן – לבנות יחד אתכם את תמהיל המשכנתא שהכי מתאים לכם. אתם מוזמנים לפנות לבנק  בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-20:00, ימי ו' 08:00-13:00

 מכתבות בתקשורת עולה שריבית הפריים נמצאת מזה זמן רב בשפל, מה שאומר שההחזר החודשי במסלול זה נמוך יחסית. האם כדאי לי לבקש ששני שליש מההלוואה יהיו ברכיב הפריים?
ריבית הפריים אכן נמצאת בשפל, אבל כדאי לזכור שבהלוואה ארוכה כמו משכנתא, יש סיכויים רבים שריבית זו תעלה, ככל שהמשק יחזור לפעילות כלכלית "נורמטיבית". עליית ריבית הפריים תייקר מיידית את ההחזר החודשי במסלול הזה. חייבים להביא זאת בחשבון כדי לבנות תמהיל משכנתא אחראי וזהיר, שיגן עליכם בכל תרחיש והתפתחות כלכלית. לבנקאי המשכנתאות של הבנק יש את הידע והמומחיות לבנות, יחד אתכם, את התמהיל האופטימלי, שיתאים לצרכיכם למשך כל תקופת ההלוואה.

אנחנו שוקלים מזה זמן לרכוש דירה חדשה. קראנו שהחלטת בנק ישראל עשויה לעורר ביקושים בשוק הנדל"ן עד כדי עליית מחירים. האם זה נכון ואם כן – האם אתם ממליצים לי להזדרז ולרכוש דירה כבר כעת?

מומחי נדל"ן מעריכים שהאפשרות להוזיל בצורה מסוימת את החזרי המשכנתא, עשויה להכניס לשוק רוכשים נוספים כמו-גם משקיעי נדל"ן. ביקוש מוגבר, במיוחד באזורי ביקוש או במקומות שבהם היצע הדירות למכירה קטן, יכול בהחלט ללחוץ את המחירים כלפי מעלה.ועדיין, בסופו של דבר, ההחלטה אם לקנות ומתי צריכה להיות קשורה לשאלה אם כבר מצאתם נכס שעונה על הצרכים שלכם, ומתאים לכם בכל ההיבטים של סביבה, חינוך, תחבורה וכו'. המומחים שלהבנקו ישמחו להגיש לכם סיוע בכל השאלות וההתלבטויות שלכם, וכמובן לעמוד לרשותכם בשלב שבו תזדקקו להלוואה מהבנק למימון הרכישה.  

האם בעקבות השינוי ניתן לבצע מיחזור של ההלוואה ואז דחיית תשלומים?
לא ניתן. במיחזור נפרעת ההלוואה הישנה ונלקחת הלוואה חדשה, כך שהמיחזור מבטל את האפשרות של הלווה לדחות תשלומים.

לקוח חתם הסכם הלוואה על פי המגבלות הישנות על תמהיל ההלוואה. הלקוח טרם משך את הכספים או את חלקם. כיצד ניתן למשוך את היתרה כך שהתמהיל הכולל של סך ההלוואה יעמוד במגבלה החדשה?
במקרים אלו ניתן לבקש מהבנק לעדכן את הסכם ההלוואה ותנאיה כך שתתאפשר משיכת היתרה שטרם נלקחה בהתאם לאמור לעיל. ייתכן ושינוי כזה כרוך בשינוי תנאי ההלוואה, לרבות שינוי בריביות. חשוב לציין שאין באמור כדי להיחשב מיחזור או פירעון מוקדם.


מה צריך להכין?


פרטים על הנכס למיחזור:
סכום המשכנתא, החזר חודשי נוכחי, מטרת המיחזור, החזר חודשי מבוקש ועוד

פרטים אישיים:
הכנסות, הוצאות, התחייבויות, הון עצמי, מצב תעסוקתי ועוד

קבלת הצעה למשכנתא

רוצים משכנתא? פונים למומחים של טפחות בדרך שהכי נוחה לכם – בטופס דיגיטלי, בטלפון או בצ'אט – ומקבלים אישור עקרוני מהיר


למה כדאי לקחת משכנתא בטפחות?
 • יעוץ מקצועי של מומחי משכנתאות
 • ריביות אטרקטיביות במיוחד
 • משכנתא גמישה​ המשלבת מספר מסלולי הצמדה
 • התכתבות ב-SMS ישירות עם בנקאי המשכנתאות לאחר הגשת בקשה. זהו שירות יחודי של מזרחי-טפחות, המאפשר להתעדכן בזמן אמיתי בבקשת המשכנתא שהגשתם
 • GPS טפחות – שירות ייחודי למעקב אחר בקשת המשכנתא
 • משכנתא בחופשה – הקפאת תשלום המשכנתא
 • מסגרת אשראי נוספת: כרטיס טפחות המעניק מסגרת אשראי נוספת עד 120,000 ₪ בפריסה של עד 240 תשלומים ובריבית אטרקטיבית במיוחד
 • קבלת אישור עקרוני מהיר ללא צורך בהגעה לסניף
 הטבות ייחודיות לבעלי חשבון עו"ש

השילוב בין משכנתא בטפחות ופתיחת חשבון במזרחי-טפחות מעניק לכם מגוון הטבות בלעדיות

 • הטבה משולבת של מענק בסך 1,000 ₪ והנחה של 60% בעמלות ! 
  או
  הלוואה של עד 30,000 ₪ ללא ריבית והצמדה ! 
 • כרטיס אשראי טפחות​ – מאפשר מסגרת של 150,000 ₪ בריבית נמוכה במיוחד ובפריסה של עד 240 תשלומים.
 • מסלול WinWin – מקנה לך פטור מתשלום ריבית על החריגה ממסגרת האשראי, עד גובה ההחזר החודשי של המשכנתא ! 

כלים שימושיים לקבלת החלטות

בכל שלב ניתן להעזר במומחים שלהבנק, שיסייעו לכם לקבל משכנתא בתהליך פשוט וידידותי. לשם כך יש לחייג למרכז המשכנתאות  בטלפון 8860* (לקוחות בחו"ל: 972-76-8048860+). בימים א'-ה' מ-08:00 עד 21:30, ימי ו' מ-08:00 עד 13:00 או להשאיר פרטים בטופס משמאל.

איך מתעדכנים ביתרת המשכנתא?

באתר הבנק ניתן לצפות בכל רגע נתון במצב המשכנתא כולל יתרת סילוק, פירוט תשלומי המשכנתא, הרכבי מסלולים ומידע נוסף.


כדי לצפות בפרטי המשכנתא יש לבחור באפשרות המתאימה:
 • אם ברשותכם גם חשבון עו"ש בבנק: המידע על המשכנתא זמין בלשונית "הלוואות ומשכנתאות" באתר הפעולות ובלשונית "משכנתאות" באפליקציה.
 • אם ברשותכם רק משכנתא בבנק: נכנסים לקישור "כניסה ללקוחות טפחות​" באתר או באפליקציה. לאחר הזנת נתוני זיהוי, מתקבל קוד כניסה חד פעמי לטלפון הנייד.
 • ניתן גם לפנות למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-20:00, ימי ו' 08:00-13:00 
מעקב אחר בקשת משכנתא טפחות

בשעה טובה הגשתם בקשה לקבלת משכנתא! משלב זה בנקאי המשכנתאות שלכם עומד לרשותכם לכל שאלה, עידכון או התלבטות


אנו מציעים מספר דרכים ייחודיות להתקשרות עם הבנקאי:
 1. התכתבות ב-SMS
  שירות יחודי של מזרחי טפחות, המאפשר למי שהגיש בקשה להתכתב ישירות ב-SMS עם בנקאי המשכנתאות ולהתעדכן בזמן אמיתי.

 2. אפליקציה טפחות עד הבית
  האפליקציה מאפשרת להתכתב עם הבנקאי האישי, לצרף קבצים ולהתעדכן בתהליך. בנוסף ניתן לגבש תוכנית פיננסית לקניית הדירה, לקבל מידע מקיף על השכונות בהן אתם מתעניינים ולתעד דירות שראיתם במהלך החיפוש. 

 3. ​GPS טפחות
  אזור אישי​​​ יחודי דרכו ניתן להתכתב עם הבנקאי ולהתעדכן לגבי בקשת המשכנתא שהגשתם. GPS טפחות מצביעב​כל עת באיזה שלב נמצאת בקשת ההלוואה שהגשתם, מה משמעות שלב זה ומהם השלבים הבאים. לצורך כניסה למערכת GPS טפחות יש להזין באזור האישי את מספר תעודת הזהות ואת מספר הבקשה אותו קיבלתם בעת הגשת בקשת ההלוואה.


מזרחי טפחות יסייעו לכם להגשים את חלומכם בדרך הנוחה והידידותית ביותר. תוכלו בכל עת לפנות למומחי המשכנתא שלהם בטלפון 8860*. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *